طرح توجیهی استخراج واریزه کوهی از معدن ظرفیت 150 هزار تن در سال 1400

تومان 42,000