طرح توجیهی تولید و پرورش صدف خوراکی 50 تن در سال 1400

تومان 48,000